Halloween opgave

Halloween på de skrå brædder

3-4 lektioner
3-5 Klassetrin

Halloween på de skrå brædder er en sæsonpræget opgave, der er tiltænkt at kunne bruges ligesom den klassiske afleveringsstil vi alle kender til.

Fag:
Dansk, fremmedsprog

Mål:

  • Eleven har viden om enkle fremstillingsprocesser.
  • Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende.
  • Eleven kan konkretisere ideer gennem tænkeskrivning (mindmap/brainstorm)

Forberedelse:
Hvis du ikke allerede er nogenlunde fortrolig med DRAMA STUDIO bør du som lærer sætte 1⁄2
time af til at se de første videotutorials til spillet, så du har en grundlæggende forståelse for
hvordan DRAMA STUDIO fungerer.
Du kan med fordel sætte dig ind i lyssætning, eftersom lyset spiller en stor rolle i forhold til at få skabt en uhyggelig stemning.

Afvikling (2-3 lektioner):
Eleverne arbejder ud fra deres egen frygt, og det at skabe en fortælling, hvor netop denne frygt kommer til at stå i centrum for en uhyggelig fortælling.
Eleverne kommer til kort at arbejde med personkarakteristik af hovedpersonen, og tilrettelæggelse af handlingsbroen.

Fokus på opgaven kan derfor med fordel være at skabe en sammenhængende fortælling, med start, midte og slutning.

Forslag til refleksion (1 lektion):
Eleverne samles i reflektionsgrupper på 4-6 elever, og bruger ca. 10 minutter på at forholde sig
til følgende spørgsmål:

  • Hvilke virkemidler gjorde stykkerne uhyggelige
  • Hvad betyder timingen for uhyggen?

Efterfølgende opsamles på klassen, og de gode råd til samarbejde kan evt. samles på en
planche eller plakat der kan hænge i klassen.

Next level:

Lav en hverdagssituation uhyggelig.

Download opgave som PDF

Har du spørgsmål eller forslag til opgaven?

Ann Kirstine læringskonsulent