Rolleskift og samarbejde

2-3 lektioner

Opgaven går ud på at øve samarbejde i form af rolleskift og gensidig afhængighed. Det
foregår ved at eleverne sidder overfor hinanden med hver deres device og bygger et
teaterstykke i 2 scener sammen.
I scene 1 skriver Elev 1 manus, og Elev 2 skriver manus i scene2.
Derefter laver de hver især instruktionen på den scene de ikke selv har skrevet, og bliver på
den måde nødt til at koordinere deres indsats verbalt, og øve sig i at stå i en kompliceret
situation begge sider af opgaven.

Forberedelse:

Hvis du ikke allerede er nogenlunde fortrolig med DRAMA STUDIO bør du som lærer sætte 1⁄2
time af til at se de første videotutorials til spillet, så du har en grundlæggende forståelse for
hvordan DRAMA STUDIO fungerer.

Afvikling (1-2 lektioner):

Eleverne samarbejder to og to om at lave et teaterstykke i 2 scener. Indhold og tema kan
defineres uafhængigt af denne opgave.
I scene 1 er Elev 1 den eneste der må redigere manuskriptet, og Elev 2 er den eneste der må
instruere. I scene 2 bytter eleverne roller.

Refleksion (1 lektion):

Eleverne samles i reflektionsgrupper på 4-6 elever, og bruger ca. 10 minutter på at forholde sig
til følgende spørgsmål:

– Hvad var svært ved at skulle koordinere samarbejdet når man ikke havde adgang til de
samme ressourcer?
– Hvilke kompetencer/færdigheder har man brug for?
– Hvilke gode råd kan I give til andre der står i en lignende situation?
Efterfølgende opsamles på klassen, og de gode råd til samarbejde kan evt. samles på en
planche eller plakat der kan hænge i klassen.

Next level:

I stedet for 2 elever i hver gruppe, samles eleverne i grupper af 3 og stykkes deles op i manus,
instruktion og scenografi. De 3 elever roterer nu på samme møde som før i et stykke med 3
scener.

Download opgave som PDF