Remediering

2-3 lektioner

Remediering er en hurtig måde at komme i gang med at arbejde med genrer i DRAMA STUDIO
uden at skulle starte et nyt teaterstykke fra bunden.

Remediering går ud på at omskrive en færdig scene fra en genre til en anden. Hvordan
ville Jeppe på bjerget se ud i en postmodernistisk setting? Du vælger simpelthen en færdig
scene fra kataloget, og beder dine elever skrive det om. Enten hver for sig eller i grupper. Hvis
eleverne arbejder i grupper har eleverne mulighed for at arbejde sammen om en scene med
forskellige ansvarsområder. En elev kan have ansvaret for replikkerne, en kan have ansvaret
for instruktionen, og en kan have ansvaret for lys, lyd og scenografi.

Forberedelse:

Hvis du ikke allerede er nogenlunde fortrolig med Drama Studio bør du som lærer sætte 1⁄2
time af til at lave de første tutorials i spillet, så du har en grundlæggende forståelse for
hvordan Drama Studio fungerer.
Find eller lav den scene du gerne vil have eleverne omskriver inden første lektion. Hvis du har
tid, så lav selv opgaven inden afvikling.
Alle elever skal have adgang til Drama Studio.

Afvikling (1-2 lektioner):

Eleverne omskriver den valgte scene til den ønskede genre.

Refleksion (1 lektion):
I plenum vises den oprindelige scene i Drama Studio på klassens projektor.
Efterfølgende vises udvalgte elevproduktioner.
Efter hver elevproduktion diskuterer eleverne i grupper (max 5 minutter) hvordan produktionen
adskilte sig fra originalen. Hvordan det påvirkede scenen. Hvilke elementer i opsætningen kan
bruges til at genrebestemme scenen? Hvad var fedt ved den ændrede scene? Hvilke ideer har
I til at gøre scenen endnu tættere på den valgte genre?
Grupperne præsenterer på skift hvad de har snakket sig frem til og der åbnes for klassedialog
om spørgsmålene.

Next level:

Eleverne/grupperne vælger selv genre i hemmelighed, og under refleksionen skal
klassekammeraterne forsøge at identificere den valgte genre.

Download opgave som PDF