Oversæt og indtal

2-3 lektioner fremmedsprog

Denne opgave handler om at lade eleverne øve oversættelse og udtale i et sikkert rum, hvor
de har fuld kontrol over hvem der hører hvad. De har mulighed for at optage, lytte og optage
om gang og gang igen, indtil de er tilfredse.

Forberedelse:

Hvis du ikke allerede er nogenlunde fortrolig med Drama Studio bør du som lærer sætte 1⁄2
time af til at lave de første tutorials i spillet, så du har en grundlæggende forståelse for
hvordan Drama Studio fungerer.
For at eleverne skal fokusere på udtale, bør du vælge eller lave en færdig scene til eleverne,
de kan arbejde på.

Afvikling (1-2 lektioner):
Eleverne indtaler deres egne replikker til scenen, det kan være en fordel at de får lov at
fordele sig på skolens område, så de kan finde rolige steder at optage uden at blive hørt. Hvis
eleverne er trygge ved det, kan de arbejde i grupper, og fordele de forskellige rollers replikker
mellem sig.

Refleksion (1 lektion):
I plenum vises udvalgte elevproduktioner fra de elever der har mod på at blive hørt på klassen.
Efter hver elevproduktion diskuterer eleverne i grupper (max 5 minutter) hvilke elementer af
produktionen var gode (Glows), og konkrete forslag til hvordan det kunne blive endnu
bedre(Grows).

Grupperne præsenterer på skift hvad de har snakket sig frem til. Hver gruppe skal præsentere
2 glows og max. 1 grow. Læreren byder også ind med Glows and Grows.
Det er meget vigtigt, at læreren sørger for god og positiv stemning i feedback fasen.

Next level:
Hvis niveauet skal være højere kan du starte med scene på dansk, som eleverne først skal
oversætte, og derefter indtale.

Download opgave som PDF