Fortolk en tekst

2-3 lektioner

Fortolk en tekst opgaven udnytter, at når eleverne skal sætte et teaterstykke op med en
hvilken som helst tekst, bliver de nødt til at forholde sig til indholdet, når de skal bygge en
scene, sætte lyset, vælge kostumer, vælge og gestikker, placere skuespillerne på scenen,
time replikker i forhold til hinanden, vælge lyd-emojies eller indtale replikker. Alt sammen er
fortolkninger af teksten.

Forberedelse:
Hvis du ikke allerede er nogenlunde fortrolig med Drama Studio bør du som lærer sætte 1⁄2
time af til at lave de første tutorials i spillet, så du har en grundlæggende forståelse for
hvordan Drama Studio fungerer.
Vælg en kort tekst som eleverne skal fortolke. Med alle de valg og fortolkninger eleverne skal
lave, kan det de første gange godt tage ret lang tid, så start småt. Hvis teksten ikke er i form af
et manuskript, kan du med fordel bearbejde teksten som manuskript sammen med dine
elever forinden.

Afvikling (1-2 lektioner):
Eleverne laver teksten som en scene fra et teater. Du kan med fordel lade eleverne arbejde i
grupper af 2. Både for at effektivisere arbejdsgangen ved at eleverne kan arbejde på
forskellige dele af scenen på samme tid, men også for at fordre dialog eleverne imellem.

Refleksion (1 lektion):
I plenum vises udvalgte elevproduktioner.
Efter hver elevproduktion diskuterer eleverne i grupper (max 5 minutter) hvordan produktionen
adskilte sig fra deres egen produktion. Hvorfor eleverne mon har taget netop de valg, og
hvordan det har påvirket deres fortolkning.
Grupperne præsenterer på skift hvad de har snakket sig frem til og der åbnes for klassedialog
om spørgsmålene.

Next level:
Hvis niveauet skal være højere kan du bede eleverne skrive fortløbende refleksioner til
manuskriptet, hvor de skriver ned for hver replik, hvad de mener personens intension og
udtryk er.

Download opgave som PDF