Eksterne ressourcer

Artikler med levans for at arbejde med DRAMA STUDIO og Game Based Learning

Nysgerrighed som drivkraft til udvikling af matematikundervisning
Lis Zacho har anvendt DRAMA STUDIO i hendes matematikundervisning
… Læs artiklen

Fra hurtig motivation til meningsfuld læring
Artikel fra Aalborg universitet om hvordan, digitale læringsspil og kommercielle computerspil
kan være guld for elevernes motivation og læring. Artiklen er i pdf-form.
… Læs artiklen

Mark har fået mere selvværd
Mark har fået en ny tilgang til skolearbejde igennem game based learning, og kan med tiden blive flyttet over i normalklasse.
… Læs artiklen

Computerspil øger ADHD-levers koncentration
Vores design hvilker på skolen-i-spil tilgangen. DRAMA STUDIO er for alle, men børn med læringsvanskeligheder har ofte god
nytte af den spilorienterede tilgang vi har designet ud fra.

… Læs artiklen

Kvan 114 – Spildidaktik
Eksperter indenfor Game-Based-Learning – deriblandt Tore – har i denne udgivelse af Tidsskrift for Læreruddannelse og Skole skrevet artikler omkring spil i undervisningen.
… Læs artiklen

Til sidst en video hvor Tore og andre eksperter fortæller om social og faglig inklusion igennem spil