DRAMA STUDIO som præsentationsværktøj

2-3 lektioner (alle fag)

Denne opgave fungerer både som præsentationstræning, og som inspiration til brug af DRAMA
STUDIO som præsentationsværktøj.

Forberedelse:

Hvis du ikke allerede er nogenlunde fortrolig med DRAMA STUDIO bør du som lærer sætte 1⁄2
time af til at lave de første tutorials i spillet, så du har en grundlæggende forståelse for
hvordan DS fungerer. Til præsentationsbrug anbefales det at bruge en ”clicker” til at
gå et teaterstykke igennem skridt for skridt.
Eleverne skal forud for lektionerne have arbejdet på et materiale de skal formidle for klassen.

Afvikling (1-2 lektioner):
Eleverne laver stykker i DRAMA STUDIO der præsenterer det emne de arbejder med, og skriver
stikord/cue cards til supplerende forklaringer og refleksioner eleverne selv kan bidrage med
under præsentationen.

Refleksion (1 lektion):
I plenum præsenterer eleverne på skift ved hjælp af projektor og højtalere. De modtagende
elever noterer undervejs hvilke elementer af præsentationen de synes var gode (Glows), og
konkrete forslag til hvordan det kunne blive endnu bedre(Grows).
Efter hver præsentation styrer læreren feedback fra de modtagende elever. Sørg for at der er
flere Glows end Grows i feedbacken. Du må som lærer også meget gerne byde ind med både
Glows og Grows.
Det er meget vigtigt, at læreren sørger for god og positiv stemning i feedback fasen.

Next level:
Hvis niveauet skal være højere kan du lade eleverne skabe præsentationer, hvor de
interagerer/samtaler med skuespillerne i DRAMA STUDIO.

Download opgave som PDF