Diskutér emne

2-3 lektioner

Denne opgave handler om at lade eleverne øve at diskutere et emne. En disciplin der ofte kan
være svær og abstrakt for mange elever. Med DRAMA STUDIO kan et emne gøres mere håndgribeligt
og konkret ved at lade forskellige perspektiver blive repræsenteret af forskellige skuespillere
på scenen.

Forberedelse:
Hvis du ikke allerede er nogenlunde fortrolig med DRAMA STUDIO bør du som lærer sætte 1⁄2
time af til at lave de første tutorials i spillet, så du har en grundlæggende forståelse for
hvordan Drama Studio fungerer.

Afvikling (1-2 lektioner):
Eleverne laver en eller flere scener hvor de gennem deres digitale skuespillere udfolder en
diskussion af et emne, som en reel diskussion mellem 2 eller flere personer.

Refleksion (1 lektion):
I plenum vises udvalgte elevproduktioner fra de elever der har mod på at blive hørt på klassen.
Efter hver elevproduktion diskuterer eleverne i grupper (max 5 minutter) hvilke elementer af
produktionen var gode (Glows), og konkrete forslag til hvordan det kunne blive endnu
bedre(Grows).

Grupperne præsenterer på skift hvad de har snakket sig frem til. Hver gruppe skal præsentere
2 glows og max. 1 grow. Læreren byder også ind med Glows and Grows.
Det er meget vigtigt, at læreren sørger for god og positiv stemning i feedback fasen.

Download opgave som PDF