Sandra

Bibelhistorier genskabt i Drama Studio

Sara Elisabeth Rygaard Carstensen (SR) er lærer på Hobrovejens skole i Randers, har lavet en opgave til brug i kristendom. Den tager udgangspunkt i fortællingen om Adam og Eva, som eleverne har stiftet bekendskab med i 1 klasse og skal have genopfrisket.

Opsætning af opgave I DRAMA STUDIO:

SR udarbejder et forløb med dertilhørende opgavehæfte som eleverne skal arbejde med.
Opgavehæftet har fem af de klassiske fortællinger fra bibelen, som man kan arbejde med uafhængigt af hinanden.

Opgavebeskrivelse:

Ud fra opgavehæftet skal eleverne kombinere arbejdet i Drama Studio med skriftlige opgavebesvarelser. Dette er for at sikre, at elevernes fokus fastholdes på opgaven og ikke kun det visuelle udtryk.

Afvikling:

Læreren starter forløbet ud med en kort højtlæsning af fortællingen, så alle elever har det samme udgangspunkt for arbejdet i Drama Studio.

Herefter tager de fat i nogle af de centrale elementer fra fortællingen:

  • Paradisets have
  • Kundskabens Træ
  • Livets Træ
  • Personerne; Adam, Eva, Gud
  • Slangen, æblet
  • At kunne kende forskel på godt og ondt

Herefter går eleverne eleverne i gang med at arbejde i Drama Studio.

Det er helt op til eleverne selv, at skabe deres roller og opbygge scenografien.

Fokus har været på situationen, hvor slangen lokker Adam og Eva til at spise af æblet.

Nedenstående video er en optagelse af stykket Slangen, produceret i en 2.klasse

Observationer: 

Det blev hurtigt tydeligt, at inddragelsen af Drama Studio stiller krav til elevernes indbyrdes kommunikation. Selv om denne opgave skulle løses individuelt, blev der hurtigt skabt et kommunikationsrum i klassen, hvor eleverne indbyrdes drøftede hvordan rollerne kunne se ud, hvordan scenografien burde opbygges, så den var tro mod historien og ikke mindste hvordan progressionen i fortællingen egentlig var.

Der blev skabt en fællesskabsfølelse, hvor alle har kunnet byde ind med deres kunnen. Når en elev lykkedes med, f.eks at indtale en replik, blev denne elev hurtigt eksperten, som kunne hjælpe de andre videre.

Det er vildt inspirerende at se, når eleverne i den grad lykkedes.

Konklusion:

Jeg (Sandra) har fra start oplevet, at mine elever har været utrolig optaget af opgaven.
Muligheden for at fastholde eleverne i timerne, har i den grad været nemmere og ofte har de kigget på mig med ordene “Må vi ikke godt bare gå i gang?” inden jeg trådte ind i klassen.

Der har derfor været minimalt med spildtid og det har for mig været rigtig nemt at differentiere undervisningen, så alle eleverne har kunnet opnå et resultat.
Vi afsluttede arbejdet med, at alle skulle vise deres arbejde frem. Stoltheden over at alle have fået skabt et produkt var altoverskyggende og fremvisningen foregik med smil og latter.