Skammerens datter anvendt i dansk med drama studio
Ann Kirstine, lærer på Genner Univers

Dramatisering af Skammerens Datter i DRAMA STUDIO

Vi har spurgt en lærer som anvender Drama Studio om at beskrive en opgave hvor der er opnået gode resultater.

Ann Kirstine Jørgensen (AK), som er tidligere lærer på Genner Univers – nu ansat hos os –  har lavet en opgave til danskfaget. Den tager udgangspunkt i en dramatisering af en samtale imellem to karakterer i Skammerens Datter.

Lektioner: 3

Opsætning af opgave i Drama Studio:

Opgaven tager udgangspunkt i en scene hvor Dina (datteren af Skammeren) sættes i fangehullet hvor Nicodemus allerede befinder sig.

Der udfolder sig en dialog på 15 sætninger imellem de to karakterer. Samtalen skriver AK ind i manuskriptet efter at have opsat de to roller.

Hun låser rollernes kostumer, så de passer i fantasytemaet. Derved kan hun fastholde elevernes fokus på de dele af opgaven som er mere væsentlige end kostumevalg.

Hun sætter en scenografi, der i grove træk ligner en fangekælder.

Opgavebeskrivelse:

Eleverne skal arbejde med at dramatisere samtalen imellem Dina og Nicodemus.
Der er en forventning om at de kan vise nogle resultater på 2-3 lektioner.

elever laver danskopgave med skammerens datter

Afvikling:

Eleverne fordybede sig, først overordnet med at få skuespillerne på scenen, så få lidt bevægelse på, så kropssprog, så lyd osv. Lag for lag kom de dybere i instruktionen, men udviste ikke nogen form for træthed over at arbejde med instruktionen. Sværhedsgraden for at anvende DRAMA STUDIO var tilpas udfordrende, så der ikke opstod hverken frustration eller kedsomhed.

Processen med at dramatisere samtalen udviklede sig til at eleverne blev meget opmærksomme på hvilke følelser der går igennem Dina og Nicodemus. Hvordan Nicodemus har det med sig selv i fangekælderen, og hvor fedt det lige er for Dina at blive låst inde hos en “morder”?

Elevernes opsætning bliver i den sammenhæng itereret mange gange, hvor de analyserer og tilpasser instruktion. De ser afspilningen igen, analyserer videre og tilpasser instruktionen igen.

Eleverne får således fordybet sig i at analysere karaktererne og forstå dem dybere, fordi en grundliggende forståelse viser sig at være essentiel for at lave en bedre iscenesættelse.

Observationer:

1. Eleverne er motiverede for at rette en “aflevering” til. De kan således vende tilbage og tilpasse “teksten” efter at have fået feedback, og er interesserede i at deres iscenesættelse skal komme til at se endnu bedre ud.
2. Når en elev “knækker” koden for hvordan man laver en speciel effekt i DS, så viste de det bredvilligt til andre elever. Hvis der var nogen der havde problemer med noget i instruktionen var der straks andre som tilbød deres hjælp. Så opgaveløsningen udviklede sig ofte til fællesprojekter uden at det var et krav fra læreren.

Konklusion:

Drama Studio er en fed måde at arbejde med tekster på. Værktøjet skaber et rum, hvor motivationen for deltagelse er høj, og eleven beskæftiger sig mere indgående med tekstanalysen De når dybere med forståelsen af karaktererne, fordi denne indsigt gør dem i stand til at aflevere en bedre opgave. Eller måske er det bedre at kalde det afleverede et produkt?

Du kan møde Ann Kirstine på Discord

Vi har lavet et Discordfællesskab, hvor du kan få hjælp, vejledning og inspiration til at anvende Drama Studio i undervisningen.


Du kan også finde mere inspiration til opgaver her:

https://www.dramastudio.dk/opgaver/