Drama Studio anvendt i undervisning med elever med autisme, ADHD og angst
Heidi Maria Guldborg

Sociale og relationelle kompetencer i Drama Studio

Heidi Maria Guldborg (HM) er pædagog i en centerklasse, hvor der er elever med autisme, angst, ADHD og andre udfordringer. Hun har ansvaret for et fag kaldet socialfag, hvor der fokuseres på elevernes sociale og relationelle kompetencer og udvikling.

Opgavebeskrivelse:

Jeg brugte Drama Studio til et projekt, hvor eleverne skulle arbejde med dilemmaer. De fik hver et dilemma, som de kender fra hverdagen, det kunne f.eks. være “Karl kommer ind i klassen, han larmer og smider med sine ting, inden han sætter sig ned, du kigger på ham – Hvad sker der så?”. Herefter brugte de Drama Studio til at iscenesætte dilemmaet og videreudvikle på scenariet.

Observationer: 

Vi oplevede, at alle var deltagende og brugte lang tid på at arbejde med projektet. Vi har elever, der er udfordret på at deltage mundtligt i undervisningen og elever, der kan have svært ved at formulere sig på skrift.

Alle elever fik både skrevet replikker og handlingsplan, og eleverne, som normalt har det svært med at sige noget i undervisningen, fik mulighed for at formulere sig på skrift og fik på den måde udtrykt sin mening.

Eleverne er i alderen 10 – 12 år og havde alle nemt ved at navigere rundt i Drama Studio efter lidt assistance til at starte op.

Konklusion:

Efter projektets afslutning gav eleverne udtryk for, at de gerne ville lave mere, og der er uden tvivl planer om, at vi skal arbejde mere med Drama Studio.